Treemapp

Treemapp är en 24/7 mölntjänst och webapp för lagring av data, bilder, underhåll, samt registering av träd, skog, och även andra gröna tillgånger.

Jag är en f.d. dataprogrammare och tog fram Treemapp i första fall för att hjälpa mig med registrering av träddata och bilder, samt uppföljning av åtgärder och inspektioner.

Idag är jag stolt att nämna att organisationer såsom SLU Alnarp, Bostads AB Poseidon, Eksjö kommun använder Treemapp för skötsel och underhåll av deras trädbestånd och mer.

Treemapp är ”live” och fungerar lika väl på PC, surfplatta och telefon.