Tjänster

Cedrus-cropped
Cedrus libani
i en historisk engelsk park

Jag erbjuder utbildning samt tjänster i Tree Management, trädbesiktning, trädinventering, riskbedömning, tomography (tomografi), rotkartering, AirSpade, digitalisering av träddata (Treemapp), beskärning inklusive veteranisering, plantering och etablering, analys av vitalitet, jord och sjukdomer, och även vitalisering och jordförbättring.