AirSpade 2000

AIRSPADE

AirSpade 2000 (tryckluftslans) är ett verktyg som man kan använda för vitalitetsförbättring, jordförbättring, schakt utan att skada rötter, friläggning av rötter under byggprojekt, rotkartering, undersökning av rotsystem mm.

Användning av AirSpade i Arborikultur togs fram av Bartlett Tree Experts under 1990- talet.